Now showing items 1-8 of 8

 • Koncepce a realisace pokusného standu kooperujících robotů 

  Kocourek, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá vzorovým procesem dvou kooperujících robotů obsluhujících automatickou měřící stanici. Manipulace s měřenými kusy je zajišťována dvěma roboty KUKA KR6/2. Cílem této diplomové práce bylo ...
 • Nové oblasti aplikace ultrazvuku v mikroelektronických technologiích 

  Buršík, Martin
  Tato práce se zabývá depozicí speciálních tixotropních materiálů určených pro mikroelektronické technologie. Cílem práce je vývoj nové metody optimalizace dávkovacího procesu za účelem dosažení rozlišení tisku pod 100 µm. ...
 • Optimalizace daně z příjmů fyzické osoby 

  Skopalíková, Miluše
  Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací daně z příjmů fyzické osoby. Teoretické poznatky jsou aplikovány na konkrétního podnikatele, kterému je daň z příjmů optimalizována pomocí uplatňování různých druhů výdajů, ...
 • Optimalizace digitálních spojovacích polí 

  Mikéska, Marek
  V diplomové práci se zabývám popisem vlastností elektronických spínačů pro digitální spojovací pole, dále pak návrhem programu pro optimální výpočet spínacích bodů a určení počtu spínačů v digitálních spojovacích polích. ...
 • Optimalizace elekronického obchodu firmy GAME LAND s.r.o. 

  Smrž, Marek
  Bakalářská práce popisuje a hodnotí elektronický obchod středně velké firmy, která se zabývá informačními technologiemi. Práce je rozdělena na dvě hlavní části a obsahuje jedenáct obrázků. První část je věnována popisu ...
 • Optimalizace plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

  Jiroutová, Kateřina
  Bakalářská práce se zaměřuje na optimalizaci plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Porovnává jednotlivé možnosti plnění a jejich vzájemnou kombinaci. Analyzuje stávající variantu plnění u ...
 • Optimalizační možnosti pro nízko-výkonové mikro-kontroléry 

  Dufek, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá optimalizačními možnostmi pro mikro-kontroléry za použití programu CCS a mikro-kontroléru MSP430. Úvodní část obsahuje popis symetrických a asymetrických algoritmů a jejich vzájemné srovnání. ...
 • Podnikatelský záměr 

  Sedlák, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem na zlepšení konkurenčního postavení podniku pomocí optimalizace a reorganizace výroby ve společnosti ACO Industries k.s. Práce se zabývá také podpůrnými nástroji pro reorganizaci a ...