Now showing items 1-2 of 2

  • Manipulátor pro třídění kuliček řízený PLC 

    Mareček, Petr
    Tato bakalářská práce se zabývá využitím PLC (Programmable Logic Controller) pro třídění barevných kuliček za použití snímače barev. Teoretická část popisuje princip činnosti prvků třídiče kuliček a presentuje typy ...
  • Tester pro výstupní kontrolu spouštěče splachování 

    Ambrož, Jaromír
    Tato práce se teroreticky zabývá základními funkcemi optických senzorů pro sanitární elektroniku a jejich sledovanými parametry. Na základě teoretických poznatků bylo úkolem navrhnout poloautomatické měřící pracoviště pro ...