Now showing items 1-20 of 76

 • Algoritmy pro určení řádu eliptické křivky s využitím v kryptografii 

  Trchalíková, Jana
  Eliptické křivky jsou rovinné křivky, jejíž body vyhovují Weierstrassově rovnici. Jejich hlavní využití je v kryptografii, kde představují důležitý nástroj k tvorbě těžko rozluštitelných kódů bez znalosti klíče, který je ...
 • Analýza průběhu zakázky podnikem ve společnosti TNT Expres ČR 

  Šťastný, Jan
  Bakalářská práce se zabývá analýzou průběhu zakázky podnikem ve společnosti TNT Express ČR. Teoretická část obsahuje základní pojmy související s naukou logistiky. V analytické části, tedy druhé části práce, seznamuje se ...
 • Automatizace chyb objednávkového systému 

  Bažant, Milan
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením softwaru pro automatizaci oprav integračních chyb objednávkového systému. Na základě analýzy chyb, jejich příčin a možnostech opravy zajistit automatizaci opravy tak, aby nebyl potřeba ...
 • Financování stavební zakázky z pohledu dodavatele 

  Kostolanská, Jana
  Tato bakalářská práce se zabývá specifikami získávání, přípravy a realizace stavební zakázky z pohledu dodavatele. Řeší různé druhy zakázek, formy financování a fakturace, jednotlivé částí Smlouvy o dílo , formy finančních ...
 • Implementace moderních komunikačních technologií v obchodním oddělení 

  Šafránková, Ivana
  Cílem diplomové práce je zavedení nových komunikačních prostředků u obchodních zástupců za účelem efektivnější a kvalitnější komunikace, úspory času a lepší řízení organizace práce.
 • Kamufláž 

  Ošlejšková, Petra
  Diplomová práce pracuje s pojmy jako je intimita domova, bezpečí, řád aj. Během období od 16.1.2012 do 12.3.2012 autorka tajně vnikala do bytu svých rodičů a pomocí nenápadných intervencí narušovala zaběhnutý řád jejich ...
 • Kvaternionové algebry 

  Bečka, Pavel
  V této práci jsou rozebírané kvaternionové algebry, tedy řtyřrozměrné vektorové prostory s bází 1, i, j, k a zavedeným násobením i2 = a, j2 = b, ij = -ji = k. V práci se zabýváme základními vlastnostmi kvaternionových ...
 • Management kvality v malém podniku 

  Stodůlka, Michal
  Diplomová práce na téma „Management kvality v malém podniku“ se zabývá systémem managementu kvality v malé a poměrně krátkou dobu fungující firmě zabývající se kovovýrobou. Měla by firmě My&Ko, s.r.o. pomoci při dalším ...
 • Město ve městě/ „Blok Trnitá“ 

  Žvak, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá návrhem novostavby polyfunkčního městského domu v kontextu územní studie Kanceláře architekta města Brna. Parcela se nachází na ulici Opuštěná. Jedná se o hlubokou nárožní parcelu u rušné městské ...
 • Nabídková cena stavebního díla 

  Ševčík, Jaroslav
  Cílem bakalářské práce je ocenit stavbu, pro kterou je vypsáno výběrové řízení na zhotovitele. V teoretické části se zabývám cenotvorbou v průběhu životního cyklu stavebního projektu. V praktické části jsem dále rozpracoval ...
 • Nabídková cena stavebního díla 

  Kovandová, Lucie
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou nabídkové ceny stavebního díla. Teoretická část popisuje životní cyklus stavby, ceny ve stavebnictví, tvorbu rozpočtu a druhy zakázek. Praktická část řeší podmínky a průběh konkrétní ...
 • Návrh informačného systému pre predajnú firmu 

  Hyža, Marek
  Cielom bakalárskej práce „Návrh informačného systému pre predajnú firmu“ je analýza procesov vo firme a návrh riešenia pre tvorbu informačného systému.
 • Návrh optimalizace informačního systému 

  Jakimovová, Petra
  Diplomová práce s názvem: „Návrh optimalizace informačního systému“ pojednává o procesu zakázek a možnostech eliminace hlavních firemních problémů ve společnosti TOROLA design s.r.o. Na základě analýz vnitřního a vnějšího ...
 • Návrh procesního řízení zakázky ve výrobním podniku 

  Horák, Roman
  Bakalářská práce se zabývá procesním řízením zakázky v podniku Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. Tato společnost se zaměřuje na výrobu odlitků z litin, slitin hliníku a slitin mědi. Dále vlastní specializovaná ...
 • Návrh štíhlé výroby s využitím produktů Kaizen k zajištění jakosti 

  Alánová, Hana
  Tato práce se zabývá výrobními procesy v jedné ze subdivizí divize fischer systémy pro automobilový průmysl. Procesy jsou zkoumány z hlediska štíhlé výroby a produktů Kaizen. Nejprve je představena skupina podniků, kam ...
 • Návrh workflow ve stavební firmě 

  Pokorný, David
  Práce se zabývá problematikou návrhu a implementace workflow ve stavební firmě. Současný stav ručního zpracování dokumentů začíná být nevyhovující, a proto se vedení společnosti rozhodlo pro realizaci workflow s počítačovou ...
 • Návrh zdokonalení průběhu zakázky podnikem 

  Zwinsová, Jana
  Tato práce je věnována analýze průběhu zakázky podnikem. Zaměřuje se na pohyb zboží od výrobce ke konečnému zákazníkovi a zabývá se nároky zákazníků. V prvních kapitolách jsou popsány pojmy zakázka, zákazníci a logistika. ...
 • Návrh zlepšení řízení výrobního procesu ve strojírenské firmě 

  Plánka, František
  Bakalářská práce se zabývá analýzou podnikových procesů ve společnosti Zamet spol. s.r.o. Pozornost je věnována zmapovaní konkrétní zakázky a úzkých míst při jejím zpracovaní a následný návrh na zlepšení. Návrh by měl vést ...
 • Návrh změn informačního systému malé firmy 

  Pecho, Matej
  Práca navrhuje zmeny informačného systému malej firmy. Analýzy jasne definujú nedostatky systému a následne navrhujú opatrenia, ktoré tieto nedostatky odstránia. Riešenie sa zameriava na spojenie dvoch separátnych webstránok ...
 • Optimalizace výrobních procesů 

  Coufal, Patrik
  Tématem této bakalářské práce je navrhnout postup hodnocení neshod a následně pak návrh nápravných opatření pomocí nástrojů řízení kvality ve společnosti ESB Rozvaděče a.s. zabývající se výrobou nízkonapěťových rozvaděčů ...