Now showing items 1-6 of 6

 • Laboratorní demonstrátor pro vibrační diagnostiku 

  Blecha, Martin
  Tato práce se v teoretické části zabývá vibrační diagnostikou objektů, konstrukcí, strojů a soustrojí. Podle podstaty měření respektive zkoumání závad je teoretická část rozdělena do tří částí. V první části nazvané Modální ...
 • A Method For Correcting A Damaged Tacho Signal 

  Čala, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  Order analysis of vibration signals from rotary machinery typically uses tacho sensors utilizing either optical or magnetic principle for precise measurement of shaft angle position that can be calculated to the rotational ...
 • Order Analysis 

  Honc, Lukáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This article deals with order analysis. The main purpose is design and realization of own library for online order analysis as a toolkit for LabVIEW. Library contains methods for order analysis including basic functions ...
 • Polyphase Order Analysis Based on Convolutional Approach 

  Drutarovsky, M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1999-06)
  The condition of rotating machines can be determined by measuring of periodic frequency components in the vibration signal which are directly related to the (typically changing) rotational speed. Classical spectrum analysis ...
 • Řádová analýza signálů 

  Honc, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá řádovou analýzou signálů. První část práce popisuje běžně používané metody pro řádovou analýzu včetně metod pro zpracování signálu vibrací a tachosondy. Součástí práce je stručný přehled ...
 • Suppression of Resonances from Vibration Signal using Vold-Kalman Filter 

  Čala, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  Presented paper describes usage of Vold-Kalman filter of the first generation compared with time-frequency method as the short-time Fourier transform or order tracking technique based on resampling. Advantages of Vold-Kalman ...