Now showing items 1-20 of 21

 • Návrh logistické koncepce se zaměřením na služby ke spokojenosti zákazníka 

  Habrovcová, Iva
  Diplomová práce se zaměřuje na logistickou koncepci společnosti LESAK s.r.o., zabývající se výrobou a prodejem vah a vážících zařízení. Analyzuje současný stav průběhu zakázky společností a následně navrhuje opatření se ...
 • Návrh opatření aktualizující postupový diagram obchodního případu 

  Šašinka, Viktor
  Bakalářská práce se zabývá návrhem opatření aktualizující postupový diagram předvýrobních procesů ve strojírenské společnosti. Specifikuje co je proces, vymezuje hlavní odlišnosti mezi procesním a funkčním řízením, popisuje ...
 • Návrh procesního řízení zakázky s návazností na určenou technologii 

  Fajkus, Marek
  Bakalářská práce se zabývá procesním řízením zakázky ve výrobním podniku. První část práce pojednává o teoretických východiskách, vymezuje důležité pojmy a definuje použitou odbornou terminologii. Ve druhé části je provedena ...
 • Návrh procesního řízení zakázky ve vybraném podniku 

  Jeřábek, Ladislav
  Bakalářská práce je zaměřena na procesní řízení zakázky ve vybraném výrobním podniku. Její první část popisuje teoretická východiska a vymezuje důležité pojmy. Další částí je analýza současného stavu se zaměřením na rozbor ...
 • Procesní řízení zakázky ve vybraném podniku 

  Smutná, Barbora
  Bakalářská práce se zabývá průběhem zakázky ve vybrané společnosti. Společnost se přednostně orientuje na realizaci plynovodů a produktovodů na území především České republiky a Slovenska. Společnost mi poskytla takový ...
 • Průběh zakázky ve vybraném podniku 

  Hamplová, Klára
  Tato bakalářská práce s názvem Průběh zakázky ve vybraném podniku se zabývá zmapováním a průběhem řízení zakázky. V teoretické části jsou popsány a vysvětleny části, které s průběhem zakázky souvisí a v analytické části ...
 • Průběh zakázky vybraným podnikem 

  Nečasová, Sára
  Bakalářská práce se zabývá průběhem zakázky ve vybraném výrobním podniku German Motor Parts CZ, s.r.o. Na základě poskytnutých informací analyzuje její současnou situaci, a to od prvotního nákupu materiálu, přes celý výrobní ...
 • Rizika řízení průběhu zakázky ve vybraném podniku 

  Matlasová, Monika
  Diplomová práce se zabývá problematikou řízení rizik v průběhu zakázky ve výrobním podniku, konkrétně ve Slévárně Kuřim, a.s., zabývající se výrobou odlitků. V první části práce jsou uvedena teoretická východiska. V praktické ...
 • Rizika řízení průběhu zakázky ve vybraném podniku 

  Kozlíková, Simona
  Táto diplomová práca sa zaoberá rizikami riadenia priebehu zákazky vo vybranom podniku. Jedná sa o výrobný závod globálne pôsobiaceho koncernu v automobilovom priemysle, zameraný na výrobu svietidiel. Práca je rozdelená ...
 • Řízení průběhu zakázky firmou se zaměřením na obchodní činnost 

  Vašek, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá průběhem zakázky vybranou společností se zaměřením na obchodní činnost a rozvoj podnikání. V první části je představena společnost a její výrobkové portfolio. V druhé části jsou rozebrána teoretická ...
 • Řízení průběhu zakázky firmou se zaměřením na obchodní činnost 

  Rajnáková, Jana
  Táto diplomová práca sa zameriava na analýzu priebehu zákazky firmou so zacielením na obchodnú činnosť. Predmetom skúmania sú procesy obchodného oddelenia spojené s priebehom zákazky v organizácií a objektom skúmania je ...
 • Studie průběhu zakázky obchodním podnikem 

  Polčíková, Lucie
  Bakalářská práce řeší průběh zakázky v daném podniku. Práce je rozdělena na část teoretickou, která se věnuje teoretickým poznatkům procesního řízení. Dále navazuje představení společnosti NEPA spol. s.r.o., kde byly ...
 • Studie průběhu zakázky obchodním podnikem 

  Rufer, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá průběhem zakázky obchodního podniku. Práce je rozdělena na více částí. V první části nacházím teoretické poznatky procesního řízení. V další části pokračuji představením společnosti TURBOSOL ...
 • Studie průběhu zakázky podnikem 

  Elšík, Tomáš
  V mé bakalářské práci se budu zabývat průběhem zakázky vybraným podnikem. Spolupracoval jsem se společností Touax s.r.o., která mi poskytla veškeré potřebné informace a podklady, díky kterým jsem byl schopen analyzovat a ...
 • Studie průběhu zakázky podnikem 

  Seres, Boris
  Diplomová práca „Studie průběhu zakázky podnikem“ sa zaoberá analýzou priebehu zákazky spoločnosťou, od prijatia objednávky až po vyexpedovanie konečného produktu. Cieľom práce je na základe teoretických poznatkov zmapovať ...
 • Studie průběhu zakázky v podniku 

  Krábková, Nikola
  Bakalářská práce se zabývá průběhem zakázky v konkrétním podniku, kdy na základě poskytnutých informací analyzuje současnou situaci od obdržení poptávky od zákazníka, až ke konečné expedici hotových výrobků. Cílem je ...
 • Studie průběhu zakázky ve vybraném podniku 

  Matlasová, Monika
  Bakalářská práce se zabývá studií průběhu zakázky vybraným podnikem, konkrétně podnikem Slévárna Kuřim, a.s.. Je zaměřená na zmapování současného stavu průběhu zakázky společnosti, od přijetí poptávky od zákazníka až po ...
 • Studie průběhu zakázky vybraným podnikem 

  Rozsypal, Jakub
  Má bakalářská práce se zabývá zlepšením průběhu zakázky v podniku ELEKTROINSTAL NR s.r.o. tento podnik mi poskytl všechny potřebné informace k tomu, abych mohl analyzovat a popsat současný průběh zakázky. Následně podle ...
 • Studie průběhu zakázky vybraným podnikem 

  Vávra, Josef
  V této bakalářské práci se budu zabývat problematikou průběhu zakázky vybraným podnikem. Práci jsem zpracovával ve společnosti Pekárny Blansko a.s., která mi poskytla veškeré informace a podklady, díky kterým jsem byl ...
 • Studie průběhu zakázky vybraným podnikem 

  Kosmák, Tomáš
  Hlavní téma této bakalářské práce je zpracování návrhu průběhu zakázky podnikem k maximální spokojenosti se zaměřením na dodací termíny, jakost a náklady. Konkrétně v podniku COBAP s.r.o., který se zabývá elektroinstalacemi. ...