Now showing items 1-10 of 10

 • Kořeny polynomů 

  Tomšík, Filip
  Ukolem bakaláařské práce bylo prostudovat řešení algebraických a diferenciálních rovnic. Zabýváme se v ní Bairstowovou metodou, která je pro řešení homogenních diferenciálních rovnic vyšších řádů nejvhodnější. Implementace ...
 • Lagrangeovský model pohybu kavitační bubliny 

  Bossio Castro, Alvaro Manuel
  In this thesis, the dynamics of an isolated cavitation bubble submerged in a steady flow is studied numerically. A Lagrangian-Eulerian approach is considered, in which properties of the fluid are computed first by means ...
 • Modeling Delays of Microwave Transistors and Transmission Lines by the 2nd Order Bessel Function 

  Dobes, J.; Ulovec, K. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2007-04)
  At present, most of simulation programs can characterize gate delays of microwave transistors. However, the delay is mostly approximated by means of first-order differential equations. In the paper, a more accurate way is ...
 • Moderní metody modelování a simulace elektronických obvodů 

  Kocina, Filip
  Disertační práce se zabývá simulací elektronických obvodů. Popisuje metodu kapacitorové substituce (CSM) pro převod elektronických obvodů na elektrické obvody, jež mohou být následně řešeny pomocí numerických metod, zejména ...
 • Optimalizace pro inženýrský návrh 

  Fedorko, Tomáš
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou optimálneho chladenia tyče vzhľadom k nákladom spojeným s chladením. Popisuje problém vedenia tepla, jeho analytické riešenie, numerické riešenie okrajového problému a jeho ...
 • Paralelní numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic 

  Nečasová, Gabriela
  Práce se zabývá tématem paralelního numerického řešení parciálních diferenciálních rovnic. Práce se nejprve zaměřuje na obyčejné parciální diferenciální rovnice (ODR) a jejich metody řešení pomocí Taylorova polynomu. Další ...
 • Řešení diferenciálních rovnic metodou Laplaceovy transformace 

  Klimeš, Lubomír
  Laplaceova transformace je velmi silným matematickým nástrojem pro řešení obyčejných lineárních diferenciálních rovnic s konstantními koeficienty. Její využití je široké - lze ji použít na lineární rovnice prvního i vyšších ...
 • Semi - analytické výpočty a spojitá simulace 

  Kopřiva, Jan
  Práce se zabývá urychlením a zpřesněním numerických výpočtů, především pak úloh z oblasti diferenciálního počtu. Zmíněné vlastnosti jsou charakteristické pro skupinu výpočtů nazývaných semi-analytické. Jednou z možností ...
 • Stabilita a konvergence numerických výpočtů 

  Sehnalová, Pavla
  Tato disertační práce se zabývá analýzou stability a konvergence klasických numerických metod pro řešení obyčejných diferenciálních rovnic. Jsou představeny klasické jednokrokové metody, jako je Eulerova metoda, Runge-Kuttovy ...
 • Vliv přesnosti aritmetických operací na přesnost numerických metod 

  Kluknavský, František
  Práce je zaměřená na hodnocení vlivu zaokrouhlovacích chyb na přesnost a efektivitu numerických integračních metod. Obsahuje teoretické předpoklady získané z existující literatury, implementaci knihovny zvolených metod, ...