Now showing items 1-1 of 1

  • Vyšetření sluchu v prostředí LabVIEW 

    Stanický, Ondřej
    V práci se pojednává o anatomii, vlastnostech, ochraně lidského ucha, studiu různých metod vyšetření sluchu a popisu protokolu vyšetření sluchu (audiogramu). Návrhu blokového schématu audiometru, samotné realizaci audiometru ...