Now showing items 1-5 of 5

 • Fotogenerace náboje v organických polovodičích 

  Heinrichová, Patricie
  S nástupem komerční výroby organických solárních článků roste i zájem o detailní poznání základních elektronových procesů souvisejících s fotogenerací náboje, které umožní dosáhnout vyšší účinnosti fotovoltaické konverze. ...
 • Nové diketopyrrolopyrroly pro organickou fotovoltaiku 

  Hrabal, Michal
  Tato práce se zabývá optickou a fotovoltaickou charakterizací derivátů diketopyrrolopyrrolu (DPP), jako materiálů vhodných pro výrobu organických solárních článků s objemovým heteropřechodem. Přenos náboje z donoru (DPP) ...
 • Organické materiály pro molekulární elektroniku a fotoniku 

  Vrchotová, Jana
  Organická elektronika je dynamické, rychle se rozvíjející odvětví. Studium nových materiálů pro organickou elektroniku je důležitým úkolem jak z hlediska výkonnosti budoucích zařízení a ekonomičnosti procesů, tak z hlediska ...
 • Transport elektrického náboje v organických neuspořádaných materiálech 

  Češka, Matěj
  Tato bakalářská práce je zaměřena na studium organických materiálů využitelných pro fotovoltaickou přeměnu energie. Součástí práce je teoretická část, která obsahuje stručný úvod do organické fotovoltaiky. Cílem experimentální ...
 • Využití nanomateriálů pro organickou elektroniku a fotovoltaiku 

  Flimel, Karol
  Štúdium nových materiálov potenciálne využiteľných pre organickú elektroniku a fotovoltaiku nadobúda veľmi dôležitý význam z hľadiska ekológie a finálnej ceny produktu. Organická elektronika a fotovoltaika sa stáva čoraz ...