Now showing items 1-2 of 2

  • Odstranění dusičnanů ze zemědělských smyvů 

    Schrimpelová, Kateřina
    Narůstající koncentrace dusičnanů v povrchových i podzemních vodách se stává globálním problémem. Disertační práce je zaměřena na možnost využití denitrifikačních bioreaktorů s organickou náplní v ČR pro snižování vnosu ...
  • Vyhořívání organických lehčiv v cihlářském střepu 

    Kašíková, Milada
    Tato diplomová práce se zabývá vyhoříváním organických látek v cihlářském střepu za použití různých druhů lehčiv pro různé typy zemin. V teoretické části jsou shrnuty jednotlivé způsoby vylehčení a popis organických ...