Now showing items 1-7 of 7

 • Fotogenerace náboje v organických polovodičích 

  Heinrichová, Patricie
  S nástupem komerční výroby organických solárních článků roste i zájem o detailní poznání základních elektronových procesů souvisejících s fotogenerací náboje, které umožní dosáhnout vyšší účinnosti fotovoltaické konverze. ...
 • Nové diketopyrrolopyrroly pro organickou fotovoltaiku 

  Hrabal, Michal
  Tato práce se zabývá optickou a fotovoltaickou charakterizací derivátů diketopyrrolopyrrolu (DPP), jako materiálů vhodných pro výrobu organických solárních článků s objemovým heteropřechodem. Přenos náboje z donoru (DPP) ...
 • Optické a elektrické vlastnosti nových materiálů pro organickou elektroniku a fotoniku 

  Sionová, Marcela
  Tato diplomová práce je zaměřena na charakterizaci vlastností nových organických materiálů s ohledem na jejich potenciální využití v organických elektro-optických zařízeních. Teoretická část obsahuje rešerši na téma využití ...
 • Organické materiály pro molekulární elektroniku a fotoniku 

  Vrchotová, Jana
  Organická elektronika je dynamické, rychle se rozvíjející odvětví. Studium nových materiálů pro organickou elektroniku je důležitým úkolem jak z hlediska výkonnosti budoucích zařízení a ekonomičnosti procesů, tak z hlediska ...
 • Pokročilé materiály pro organickou fotoniku 

  Zvěřina, Libor
  Teoretická část bakalářské práce se zabývá organickými solárními články, jejich principem, strukturou a optimalizací. Dále jsou studovány vlastnosti nízkomolekulárních pokročilých materiálů – diketopyrolopyrolů, které ve ...
 • Transport elektrického náboje v organických neuspořádaných materiálech 

  Češka, Matěj
  Tato bakalářská práce je zaměřena na studium organických materiálů využitelných pro fotovoltaickou přeměnu energie. Součástí práce je teoretická část, která obsahuje stručný úvod do organické fotovoltaiky. Cílem experimentální ...
 • Využití nanomateriálů pro organickou elektroniku a fotovoltaiku 

  Flimel, Karol
  Štúdium nových materiálov potenciálne využiteľných pre organickú elektroniku a fotovoltaiku nadobúda veľmi dôležitý význam z hľadiska ekológie a finálnej ceny produktu. Organická elektronika a fotovoltaika sa stáva čoraz ...