Now showing items 1-6 of 6

 • Důsledky mobility zaměstnanců 

  Vnoučková, Lucie; Čejka, Robin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-09)
  Purpose of the article: The level of unemployment and employee mobility can be considered as one of the persisting economical problems. Current knowledge economy is based on the quality and productivity of labour (employees). ...
 • Organizace outdoorových kurzů pro veřejný sektor 

  David, Pavel
  Práce popisuje základní a podstatné atributy uskutečnění specificky zaměřených outdoorových kurzů.
 • Organizace volejbalového turnaje 

  Lanč, Tomáš
  Cílem bakalářské práce je na základě analýzy volejbalového turnaje smíšených družstev navrhnout vhodná řešení pro optimální řízení turnaje a dále zlepšení jeho finančního zabezpečení a navrhnutí doporučení, které povedou ...
 • Organizace volejbalového turnaje 

  Žejdlová, Kristýna
  Tato bakalářská práce je zaměřena na organizaci turnaje v plážovém volejbale. V teoretické části se zabýváme jednotlivými složkami marketingu. Praktická část se zaměřuje na samotnou organizaci turnaje a jeho následné vyhodnocení.
 • Vytvoření CAMO (Continuing Airworthiness Management Organization) v prostředí malé organizace 

  Medeová, Veronika
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou zachování letové způsobilosti letadel, která je z velké části limitována časem, počtem nalétaných hodin nebo počtem přistání. Na základě údajů o náletu letadla jsou vykonávány ...
 • Význam a organizování služby pátrání a záchrany v civilním letectví 

  Albastová, Slavěna
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření uceleného přehledu a stručné charakteristiky postupů a činností realizovaných v rámci poskytování služby pátrání a záchrany na území České republiky. Tyto závazky jsou jednou z ...