Now showing items 1-15 of 15

 • Návrh podnikatelského plánu 

  Jurášková, Martina
  Cílem bakalářské práce je vytvoření návrhu podnikatelského záměru rozvoje společnosti. V první části je obsažen teoretický úvod do problematiky, základní pojmy, metody a informace. Druhá část se zabývá stávajícím stavem ...
 • Návrh podnikatelského plánu pro založení čajovny 

  Jezberová, Pavla
  Diplomová práce se zabývá podnikatelským plánem pro založení čajovny. V teoretické části je vymezen podnik a podnikatelský plán, následně jsou provedeny analýzy vnitřního i vnějšího prostředí, ze kterých vychází návrh ...
 • Návrh podnikatelského záměru - rozšíření podnikatelských aktivit stávajícího podniku 

  Vincze, Martin
  Předmětem bakalářské práce je poskytnout ucelený obraz vzniku nové aktivity v podnikání stávající, prosperující společnosti. Společnosti, která disponuje podnikatelským potenciálem. Koncept této práce je pojat ve dvou ...
 • Podnikatelský plán 

  Kocmanová, Lucie
  Diplomová práce se zabývá reálným problémem založení podniku v oblasti doučování a hlídání dětí ve městě Brně a jeho okolí. Po důkladném prozkoumání vnějšího a vnitřního prostředí je navržen vhodný podnikatelský záměr, ...
 • Podnikatelský plán na rozšíření malé firmy 

  Střalková, Andrea
  Diplomová práce analyzuje problémy, které souvisejí s tvorbou podnikatelského plánu. Obsahuje analýzu firmy a návrh podnikatelského plánu, jehož součástí jsou organizační, marketingový a finanční plán, které budou aplikovány ...
 • Podnikatelský plán obchodu se sportovními potřebami 

  Škaloud, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu, jehož předmětem je založení společnosti MS SPORT, s. r. o., která budu provozovat obchod se sportovními potřebami, s oblečením a se servisem lyží a snowboardů. ...
 • Podnikatelský plán pro založení mateřské školy 

  Beránková, Zuzana
  Diplomová práce je návrhem podnikatelského plánu pro založení soukromé mateřské školy ve městě Olomouc, jako společnosti s ručením omezeným. Návrh reaguje na existenci tržní mezery, která vytváří dostatečný prostor pro ...
 • Podnikatelský plán pro založení mateřské školy 

  Soukupová, Šárka
  Diplomová práce je návrhem podnikatelského plánu pro založení soukromé mateřské školy ve městě Ivančice, a to jako společnosti s ručením omezeným. Návrh vychází z potřeb trhu a analýzy obecného i oborového okolí, pro které ...
 • Podnikatelský záměr 

  Svobodová, Martina
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem zpracování podnikatelského záměru restaurace. Cílem tohoto podnikatelského plánu je návrh na založení vlastního minipivovaru, který by sloužil výhradně pro potřeby restaurace, analýza ...
 • Podnikatelský záměr 

  Socha, Václav
  Diplomová práce uvádí základní poznatky potřebné pro zpracování podnikatelského záměru pro založení nové firmy. Vytyčuje oblast podnikání, zákaznický segment a druh výrobku, na který bude firma zaměřena. Představuje návrh ...
 • Podnikatelský záměr - založení půjčovny profesionálního nářadí 

  Kůrková, Ivana
  Tato bakalářská práce se zabývá vypracováním podnikatelského plánu k založení půjčovny profesionálního nářadí. Práce se skládá z části teoretické a praktické. Teoretická část vymezuje základní pojmy a jejich definice ...
 • Podnikatelský záměr na bázi franchisingu 

  Česalová, Iveta
  Předmětem této práce je zpracování podnikatelského záměru na bázi franchisingu v oblasti předškolního vzdělávání. Teoretická část obsahuje definici podnikatelského záměru a jeho části, dále vysvětlení základních pojmů v ...
 • Podnikatelský záměr pro založení firmy 

  Dejmková, Lenka
  Práce vznikla na základě reálného problému týkajícího se založení podniku působícího v oblasti balící techniky průmyslových výrobků. Na základě zjištěných poznatků z analýz vnějšího a vnitřního prostředí je navrhováno ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Klimková, Iveta
  Předmětem bakalářské práce je analýza společnosti Estop a jejího okolí. Na základě zjištěných skutečností jsem vytvořila návrh podnikatelského plánu týkající se vybudování velkoobchodní divize v rámci dalšího rozvoje společnosti.
 • Podnikatelský záměr-rozšíření prodejní sítě 

  Dvorský, Jakub
  Cílem diplomové práce je zpracovat podnikatelský záměr pro firmu Vodoplast, která by chtěla v blízké době otevřít svoji maloobchodní prodejnu instalatérského materiálu a sanitární techniky v městě Zábřeh. Práce by se měla ...