Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh změny organizační struktury malého podniku 

    Koukalová, Veronika
    Předkládaná práce se zabývá organizační strukturou vybraného podniku. Navržena je tak, aby účinně reflektovala jeho současné potřeby. Návrh změn je realizován na základě analýzy stávajícího stavu zkoumané podnikové oblasti, ...