Now showing items 1-20 of 43

 • Analýza organizace a řízení fotbalového klubu Břeclav 

  Zezula, Tadeáš
  Cílem této bakalářské práce je analýza fotbalového klubu Břeclav a optimalizace jejího řízení. V první části práce popisuji teoretická východiska, v další pak analyzuji klub pomocí SWOT analýzy, popisuji jeho organizační ...
 • Analýza prvků bezpečnosti u vybraných subjektů při organizaci outdoorového kurzu 

  Pozník, Petr
  Cílem práce je analýza prvků bezpečnosti u vybraných subjektů při organizaci outdoorového kurzu, korekce zjištěných nedostatků, optimalizace této oblasti a následně návrhy na zlepšení. Oblast bezpečnosti v prostředí ...
 • Hodnocení informačního systému firmy iStyle Praha s. r. o. a návrhy na jeho zlepšení 

  Trefulka, Mojmír
  Tato práce se zabývá podnikovými informačními systémy. Podstatou práce je posouzení možností informačních systémů, jejich úspěšné začlenění do firemního provozu a zhodnocení prospěchu informačního systému pro chod podniku.
 • Hodnocení managementu podniku a návrhy na jeho zlepšení 

  Hořelková, Daniela
  Diplomová práce „ Hodnocení managementu podniku a návrhy na jeho zlepšení“ se zabývá problematikou komunikace managemetu se zaměstnanci. Cílem práce je rozpoznat klíčové problémy a navrhnout řešení pro jejich odstranění. ...
 • Hodnocení výkonnosti vybrané organizace a návrhy na zlepšení 

  Divín, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením výkonnosti vybrané organizace a návrhy na zlepšení. Po průzkumu teoretických východisek je zvolen model START, který posloužil jako nástroj pro hodnocení výkonnosti. Na základě ...
 • Informační systém pro filmový festival 

  Kupka, Stanisław
  Film je kulturní dílo, které se rychle stalo fenoménem 20. století. Filmové festivaly jsou pak oslavou celého spektra výtvorů a jejich autorů. Festivaly pomáhají přispívat k rozvoji filmového průmyslu a kinematografie. ...
 • Innovation Cultural Models: Review and Proposal for Next Steps 

  Žižlavský, Ondřej (Universidad del Rosario, 2017-11-06)
  An abundance of literature suggests a strong link between organization, culture, and innovation. These three concepts cannot be understood separately. Since the eighties, when culture began to be valued as a crucial factor ...
 • Národní cena České republiky za jakost. 

  Dočekal, Martin
  Cílem této bakalářské práce je seznámit se s podstatou soutěže „Národní cena České republiky za jakost“ a jejím působením na organizaci a její okolí. Práce je rozdělena do dvou částí, kdy první pojednává o faktických ...
 • Národní cena kvality ČR 

  Gríger, Milan
  Tato bakalářská práce je psána formou rešerše. Cílem bakalářské práce je seznámit se s problematikou „Národní cena kvality ČR“ a jejím vlivem na organizace i na samotnou společnost. Práce je rozdělena do několika částí, v ...
 • Návrh metodiky úvodního projektu pro zavedení informačního systému do podniku 

  Hrbatová, Gabriela
  Bakalářská práce se zabývá návrhem efektivní metodiky vedení úvodního projektu, který má zásadní vliv na úspěšné zavedení a používání informačního systému. V průběhu úvodního projektu se analyzují procesy v daném podniku, ...
 • Návrh motivačního programu pro zaměstnance firmy 

  Bednářová, Iveta
  Diplomová práce pojednává o problematice personálního řízení firmy se zaměřením na motivaci a současnou stimulaci zaměstnanců pobočky konkrétní společnosti. Obsahuje návody, postupy, nezbytnou teoretickou část a potřebné ...
 • Návrh na zlepšení firemní kultury 

  Sombergová, Markéta
  Tato bakalářská práce pojednává o struktuře vnitřní kultury společnosti SolidVision, s. r. o. a jejím vlivu na výkon zaměstnanců. Poukazuje na problémy dané společnosti a vysvětluje, jak se tyto problémy promítají do jejího ...
 • Návrh organizačního systému firmy se zaměřením na ekonomický úsek 

  Plačková, Zuzana
  Diplomová práce si klade za cíl analyzovat změny, které souvisejí s růstem společností. Růst mívá za následek vznik jednotlivých oddělení a segmentaci prováděných úkonů, což se mnohdy projevuje výskytem komunikačních ...
 • Návrh řešení efektivní vnitrofiremní komunikace ve firmě TANGER. 

  Racký, Peter
  Cílem mé bakalárske práce je vytvořit diář úkolů zaměstnanců.
 • Návrh změny organizační kultury ve společnosti SOFIZO, s.r.o. 

  Stará, Martina
  Diplomová práce pojednává o organizační kultuře firmy SOFIZO s. r. o. Hlavní důraz tato práce klade na posouzení současné situace organizační kultury. Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části jsou vymezeny pojmy ...
 • Návrh změny organizační kultury ve vybraném podniku 

  Kroupová, Hana
  Bakalářská práce pojednává o organizační kultuře firmy XYZ, s. r. o. Na základě dotazníkového šetření je definována struktura, prvky a zaměření organizační kultury podniku. Důraz této práce je na posouzení současné organizační ...
 • Optimalizace rozvoje organizační struktury fotbalového klubu 

  Selinger, Tomáš
  Bakalářská práce se věnuje analýze fotbalového klubu FC Slovan Rosice a následné optimalizaci jeho organizační struktury. Práce je rozdělena do tří části. V první popisuji teoretická východiska, ve druhé rozeberu fungování ...
 • Organizace a řízení tréninkového centra mládeže golfového sportovního klubu 

  Vlašínová, Radka
  Předmětem bakalářské práce je řízení a organizace Tréninkového centra mládeže golfového sportovního klubu. Úvodní část obsahuje teoretická východiska práce, vysvětluje základní pojmy v oblasti managementu. Praktická část ...
 • Organizace outdoorových kurzů pro veřejný sektor 

  David, Pavel
  Práce popisuje základní a podstatné atributy uskutečnění specificky zaměřených outdoorových kurzů.
 • Organizace technické přípravy výroby 

  Šípková, Nela
  Hlavním cílem diplomové práce bylo zhodnotit stávající činnosti v oblasti technické přípravy. Na základě získaných poznatků doporučit vhodný informační systém a navrhnout metodiku implementace do firmy. Problém je aplikován ...