Now showing items 1-2 of 2

  • Řízení projektu výstavby 

    Kuchařík, Jan
    Předložená práce se zabývá Řízením projektu výstavby. Teoretická část je zaměřena na životní cyklus projektu a jeho fáze. Popisuje se postup plánování času a tvorba harmonogramu výstavby. V závěru teoretické části je ...
  • Řízení projektu výstavby 

    Černý, Jiří
    Bakalářská práce představuje projektové řízení jako efektivní nástroj pro plánování a řízení projektu výstavby ve stavebním inženýrství. Obsahuje teoretickou část, která vysvětluje základní pojmy projektového řízení, jeho ...