Now showing items 1-11 of 11

 • Analýza a návrh změn informačního systému 

  Knopp, Kamil
  Moje bakalářská práce se zabývá návrhem změn informačního systému firmy IFE-CR, a. s. Na základě analýzy navrhnu, který modul je třeba rozšířit, popřípadě navrhnu reorganizace postupu a úkonu v informačním systému.
 • Návrh informačního systému 

  Ružička, Silvestr
  Moja diplomová práca sa zaoberá návrhom informačného systému spoločnosti Tower. Na základe analýzy navrhnem informačný systém, ktorý spĺňa požiadavky spoločnosti.
 • Návrh změn informačního systému firmy 

  Ružička, Silvestr
  Moja bakalárska práca sa zaoberá návrhom zmien informačného systému banky . Na základe analýzy navrhnem ktorú časť treba rozšíriť, poprípade navrhnem reorganizáciu postupov a úkonov v informačnom systéme.
 • Návrh změn informačního systému firmy Eisberg, a.s. 

  Sichler, Marek
  Moje práce se zabývá návrhem změn informačního systému firmy EISBERG, a.s. Na základě získaných informací navrhnu, který modul systému je potřeba rozšířit, popřípadě předložím návrh na reorganizaci postupu a úkonu v ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Martincová, Petra
  Tato diplomová práce obsahuje vysvětlení základních pojmů a principů využívaných v problematice informačních systémů. Součástí práce jsou analýzy stávajícího stavu informačního systému ve vybrané firmě a posouzení jeho ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Horný, Miloš
  Cieľ mojej bakalárskej práce je analýza informačného systému organizácie Slovenského futbalového zväzu s následným spracovaním a zhodnotením výstupov vo forme návrhu riešení pre efektívnejší chod informačného systému ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Malá, Eva
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením informačních systémů vybrané firmy a návrhu jeho změn. Obsahem první části je vysvětlení základních pojmů používaných v této problematice. Dále práce analyzuje současný stav ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Lavický, Jindřich
  Tato diplomová práce obsahuje vysvětlení základních pojmů a principů využívaných v problematice informačních systémů. Součástí diplomové práce jsou analýzy stávajícího stavu informačního systému ve vybrané firmě a posouzení ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Kalužík, Jakub
  Tato práce se věnuje posouzení informačního systému firmy a návrhu jeho změn. Základem části této práce nazvané Teoretická východiska práce je objasnění pojmu týkajících analýzy informačních systémů, kterými jsou především ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Horný, Miloš
  Cieľ mojej diplomovej práce je analýza informačného systému organizácie Slovenského futbalového zväzu s následným spracovaním a zhodnotením výstupov vo forme návrhu riešení pre efektívnejší chod informačného systému ...
 • Problematika hodnocení optimality a vyváženosti podnikových IS 

  Neuwirth, Bernard
  Disertační práce se zabývá problematikou hodnocení vyváženosti, optimality podnikových informačních systémů. Podnětem k tomuto zaměření je rostoucí důležitost, která je kladena na vnímání informačního systému z pohledu ...