Now showing items 1-2 of 2

  • Automatické umísťování uzlů v acyklickém orientovaném grafu do GUI 

    Juda, Jan
    Cílem této práce je vytvořit aplikaci pro automatické rozmísťování uzlů v acyklických orientovaných grafech. Práce se především zaměřuje na pokročilé možnosti při tvorbě umístění uzlů, z kterých za zmínku stojí výběr polohy ...
  • Kvantifikace stability modelu podniku založeného na trendech 

    Kovács, Roland
    Diplomová práce se zabývá studií stability ekonomických modelů a jejím kvalitativním řešením. Ekonomické problémy obvykle trpí z nedostatku informací a matematické modely jsou příliš citlivé na počáteční hodnoty, proto ...