Now showing items 1-1 of 1

  • Detektor QRS komplexů využívající vlnkovou transformaci 

    Nagyová, Lenka
    Tato práce má za cíl řešit problematiku EKG signálu, resp. komplexu QRS a jeho detekce. Pro pochopení činnosti srdce a vzniku EKG křivky je nezbytné popsat anatomii srdce a všechny děje, které na srdci probíhají. Další ...