Now showing items 1-2 of 2

  • Detekce komplexů QRS v signálech EKG 

    Kuna, Zdeněk
    Tato práce se zabývá problematikou konstrukcí detektorů QRS komplexů. Zaměřuje se na detekci komplexu z jednotlivých svodů i z prostorové rychlosti spočítané z trojic ortogonálních svodů. V teoretickém rozboru byly zmíněny ...
  • Detekce komplexů QRS ve vícesvodových signálech EKG 

    Šlancar, Matěj
    Cílem této práce je seznámit se s principy softwarové detekce QRS komplexů, jež vychází z různých kombinací ortogonálních (pseudoortogonálních) svodů. Práce popisuje hlavní komponenty EKG signálu, dále výběr metod, pomocí ...