Now showing items 1-1 of 1

  • Detekce komplexů QRS v signálech EKG 

    Kuna, Zdeněk
    Tato práce se zabývá problematikou konstrukcí detektorů QRS komplexů. Zaměřuje se na detekci komplexu z jednotlivých svodů i z prostorové rychlosti spočítané z trojic ortogonálních svodů. V teoretickém rozboru byly zmíněny ...