Now showing items 1-6 of 6

 • Lávka pro pěší 

  Bílek, Radim
  Diplomová práce se zabývá návrhem lávky pro pěší přes ulici Radlickou s celkovou délkou okolo 90 m v Praze. Variantní návrh obsahuje 3 řešení s rozdílnými statickými systémy konstrukce. Na základě multikriteriální analýzy ...
 • Lávka pro pěší přes řeku 

  Sotáková, Miroslava
  Předmětem diplomové práce je zpracování návrhu nosné konstrukce ocelové lávky pro pěší přes řeku Opavu. Komunikace je určena pro pěší a cyklistickou dopravu s požadovanou šířkou komunikace 3,50 m.. Návrh je řešen ve dvou ...
 • Návrh železničního obloukového mostu přes silnici I/33 

  Uher, Michal
  Obsahem diplomové práce je alternativní návrh nosné konstrukce jednokolejného ocelového železničního mostu o jednom poli. Most se nachází v km 44,179 na trati Jaroměř - Dvůr Králové. Překračovanou překážkou je silnice I/33. ...
 • Ocelová lávka pro pěší 

  Janíková, Dita
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce lávky pro pěší. Tato lávka přemosťuje řeku Ostravici ve Sviadnově u Frýdku-Místku. Hlavní náplní této práce bylo pro toto přemostění vypracovat ...
 • Přepočet a variantní řešení ocelové konstrukce mostu na drážní komunikaci 

  Boček, Michal
  Předmětem této diplomové práce je posouzení stávajícího ocelového železničního jednokolejného mostu podle v současnosti platných norem. Konstrukčně je most řešen jako tři prosté nosníky o rozpětí 25 ; 98 a 25m , krajní ...
 • Vliv účinků poddolování na volbu typu nosné konstrukce mostu v km 332,420 trati Dětmarovice - Č. Těšín 

  Chaloupka, Martin
  Cílem diplomové práce bylo vypracovat varianty řešení nosné ocelové konstrukce železničního mostu na poddolovaném území. Rozpětí jednotlivých polí bylo zvoleno na základě polohy stávající spodní stavby. Zmenšování šířky ...