Now showing items 1-5 of 5

 • Biomechanická analýza interakce kostní tkáně a dentálních implantátů s různými profily 

  Svobodová, Miriam
  Tato práce se zabývá posouzení vlivu průměru dentálního implantátu umístěného v kosti při pevném spojení mezi kostí a daným implantátem na přetvoření v kosti kolem implantátu a posuvy v celé soustavě a napětím v implantátu. ...
 • Deformačně a napěťová analýza čelisti se zubním implantátem BOI 

  Marcián, Petr
  Předložená práce se zabývá deformačně napěťovou analýzou čelisti se zubním implan-tátem. Implantát slouží jako vhodný pilíř pro korunku či můstek při ztrátě jednoho nebo více zubů. Práce je zaměřena na zubní implantáty ...
 • Deformačně-napěťová analýza dentálního implantátu 

  Snášelová, Dana
  Tato bakalářská práce se zabývá deformačně-napěťovými poměry na rozhraní dentálního implantátu a kosti dolní čelisti. Tyto poměry jsou řešeny pomocí výpočtových modelů na 2D úrovni. K výpočtům byla použita metoda konečných ...
 • Výroba dentálních náhrad 

  Lekeš, Jonáš
  Tato práce popisuje části dentálních náhrad, lékařské pojmy, které se s nimi vážou a vysvětluje proces a problematiku koncepce a výroby těchto částí. Různé druhy biomateriálů jako kovy, keramika, polymery či kompozity jsou ...
 • Vývoj materiálů zubních implantátů 

  Legerský, Radek
  Studie se zabývá současným vývojem materiálů užívaných k výrobě zubních implantátů. Zvláštní pozornost je věnována chemickému složení, mechanickým vlastnostem a biokompatibilitě těchto materiálů. Cílem a také výsledkem ...