Now showing items 1-3 of 3

 • Biomechanická analýza interakce kostní tkáně a dentálních implantátů s různými profily 

  Svobodová, Miriam
  Tato práce se zabývá posouzení vlivu průměru dentálního implantátu umístěného v kosti při pevném spojení mezi kostí a daným implantátem na přetvoření v kosti kolem implantátu a posuvy v celé soustavě a napětím v implantátu. ...
 • Deformačně-napěťová analýza dentálního implantátu 

  Snášelová, Dana
  Tato bakalářská práce se zabývá deformačně-napěťovými poměry na rozhraní dentálního implantátu a kosti dolní čelisti. Tyto poměry jsou řešeny pomocí výpočtových modelů na 2D úrovni. K výpočtům byla použita metoda konečných ...
 • Vývoj materiálů zubních implantátů 

  Legerský, Radek
  Studie se zabývá současným vývojem materiálů užívaných k výrobě zubních implantátů. Zvláštní pozornost je věnována chemickému složení, mechanickým vlastnostem a biokompatibilitě těchto materiálů. Cílem a také výsledkem ...