Now showing items 1-2 of 2

  • Sací a výfukové potrubí motoru V8 

    Šimíček, Petr
    Práce je zaměřena na návrh sacího a výfukového potrubí pro motor V8. Úvod práce je zaměřen na popis konstrukce sacích a výfukových potrubí pro zadaný motor. Další část práce se zabývá sestavením termodynamického modelu ...
  • Vidlicové osmiválcové motory BMW 

    Domský, Viktor
    Práce je zaměřená na vývoj vidlicových osmiválcových motorů společnosti BMW, vyráběných pro sériové, sportovní i závodní vozy. V první části je historie značky BMW a vliv sou-časné legislativy, technika motorů a jejich ...