Now showing items 1-3 of 3

 • Analýza specifik zdanění příspěvkových organizací 

  Korvasová, Pavlína
  Bakalářská práce se zabývá problémem zdanění příspěvkových organizací. Obsahuje charakteristiku těchto organizací a popis jejich účetních a daňových povinností se zaměřením na daň z příjmů právnických osob a daň z přidané ...
 • Specifika režimu DPH pro oblast elektronického prodeje počítačových her 

  Štefka, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá problematikou DPH pro oblast elektronického prodeje počítačových her. Práce obsahuje teoretické vymezení základních pojmů s následnou identifikací podnikatelského prostředí včetně povinností v ...
 • Vybraná specifika DPH pro příspěvkovou organizaci 

  Korvasová, Pavlína
  Diplomová práce se zabývá problematikou daně z přidané hodnoty v příspěvkových organizacích. Východiskem práce jsou legislativní prameny týkající se dané problematiky, především pak zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané ...