Now showing items 1-9 of 9

 • Analýza stavu jazykové vybavenosti 

  Chvalinová, Jana
  Tato diplomová práce je zaměřena na vymezení potřebné jazykové úrovně absolventa Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně z pohledu trhu práce a pracovních příležitostí. Práce analyzuje variabilní cizí jazyky ...
 • Management osobního rozvoje 

  Křenková, Vendula
  Diplomová práce Management osobního rozvoje podává nejen teoretický obraz o problematice managementu osobního rozvoje ve všeobecném pohledu nýbrž i praktický náhled na zkoumanou společnost CNC KOVO s.r.o. se zaměřením na ...
 • Management osobního rozvoje 

  Dvořáčková, Dagmar
  Diplomová práce „Management osobního rozvoje“ je zaměřena na analýzu v oblasti managementu osobního rozvoje u výrobní společnosti ITAB Shop Concept CZ, a.s se zaměřením na technicko-hospodářské pracovníky a především na ...
 • Návrh rozvoje manažera 

  Prášek, Ondřej
  Cílem mé bakalářské práce je stanovit návrh, jak by se měl manažer rozvíjet, na jaké schopnosti je potřeba klást důraz v různých fázích jeho rozvoje a jaké jsou klíčové stránky správného manažera. Teoretická část práce se ...
 • Návrh změn konceptu motivačního systému ve zvoleném podniku 

  Turčaník, Martin
  Hlavním cílem diplomové práce je navrhnout změny konceptu motivačního systému v podniku. Nejdříve je v rámci teoretické části práce vysvětlena teorie motivace, která je doplněna informacemi o efektivitě motivačních systémů. ...
 • Osobnost úspěšného managera 

  Janáčková, Lenka
  Bakalářská práce popisuje charakteristiky manažera, jeho role a funkce. Obsahuje teoretické poznatky, analýzy zkoumaných souborů, vyhodnocení a doporučení jak všeobecná, tak konkrétní.
 • Podnikatelský záměr 

  Havránek, Lukáš
  Bakalářská práce si klade za cíl poskytnout informace umožňující úspěšný vstup společnosti GrowJOB s.r.o. na rakouský trh. GrowJOB vzdělává ředitele a manažery českých firem v oblasti konkurenceschopnosti, pomáhá jim v ...
 • Rozšíření motivačního systému vybrané společnosti 

  Caklová, Gabriela
  Diplomová práce se zabývá návrhem rozšíření motivačního systému společnosti Bosch Diesel s. r. o. V teoretické části jsou shrnuty poznatky týkající se motivace zaměstnanců. Následně je pomocí interních zdrojů společnosti ...
 • Rozvoj přístupů v oblasti stimulace zaměstnanců ve společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. 

  Indráková, Markéta
  Diplomová práce se zaměřuje na rozvoj přístupů v oblasti stimulace zaměstnanců ve společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Analyzuje systém motivace zaměstnanců ve společnosti a srovnává stanovené předpoklady se ...