Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza kvality obrazu užitím Fourierovy transformace 

    Tkadlecová, Markéta
    Tato práce se zabývá dvourozměrnou Fourierovou transformací a její aplikací při určování kvality obrazu. Je zde uveden algoritmus založený na amplitudových spektrech, který je následně testován na několika sadách snímků. ...
  • Získávání dat z kamer 

    Tylš, Ladislav
    Tato práce se zabývá možnostmi vytvoření vhodného prostředí k ovládání a nastavení kamer. V první části jsou popsány základní možnosti připojení kamer a vysvětleny jednotlivé parametry kamer. V druhé části je ukázáno, jak ...