Now showing items 1-2 of 2

  • Příprava scény pro detekci elektronických součástek 

    Hynčica, Tomáš
    Práce se zabývá řešením projektu automatizované výroby hrotu na ladičce oscilátoru (tuning fork with tip) pro mikroskop atomárních sil – AFM. Z důvodu proměnlivosti parametrů hrotů na ladičce oscilátoru vyráběných dosavadní ...
  • Rekonstrukce pozadí z několika fotografií 

    Hrebíček, Martin
    Tato práce se zabývá rekonstrukci pozadí z několika fotografií. Klade si za cíl odstranit z fotografií neţádoucí objekty, které můţou například představovat lidi, zvířata anebo dopravní prostředky. Porovnává a opisuje různé ...