Now showing items 1-1 of 1

  • Kvalifikační předpoklady veřejných zakázek na stavební práce 

    Štaffa, Jan
    Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku kvalifikačních předpokladů veřejných zakázek na stavební práce. První část obsahuje výklad základních pojmů v oblasti veřejných zakázek a popisuje jednotlivá kvalifikační ...