Now showing items 1-20 of 26

 • Analýza lokálních histogramů u otisků prstů 

  Glesner, Ladislav
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou lokálních histogramů. Pomocí těchto histogramů je určena kvalita snímku otisku prstu v daném místě. Analýza lokálních histogramů je provedena s využitím mnou navržených algoritmů. ...
 • Anatomy of Biometric Passports 

  Malčík, Dominik; Drahanský, Martin (Hindawi, 2012-07-18)
  Cestování se stává dostupným pro stále větší procento populace. Každý den jsou přepraveny miliony lidí. Proto vyvstává potřeba lepší kontroly nad přesuny osob a spolehlivější identifikace jedinců. Trendem poslední doby ...
 • Bezpečnost biometrických systémů 

  Lodrová, Dana
  Hlavním přínosem této práce jsou dva nové přístupy pro zvýšení bezpečnosti biometrických systémů založených na rozpoznávání podle otisků prstů. První přístup je z oblasti testování živosti a znemožňuje použití různých typů ...
 • Biometrická detekce živosti pro technologii rozpoznávání otisků prstů 

  Brabec, Lukáš
  Tato práce je zaměřena na detekci živosti pro technologii rozpoznávání otisků prstů. V první části této práce je popsána biometrie, biometrické systémy, rozpoznávání živosti a je navržena metoda pro detekci živosti, která ...
 • Biometrická identifikace otisku prstu 

  Hodulíková, Tereza
  Diplomová práce v první části rozebírá obecně téma biometrie a hodnocení spolehlivosti biometrických systémů. Následně je popsán otisk prstu a jeho anatomické vlastnosti potřebné pro identifikaci osob. Jsou zmíněny druhy ...
 • Biometrická identifikace otisku prstu 

  Ruttkay, Michal
  Diplomová práce popisuje anatomické vlastností otisků prstů a jejich uplatnění při identifikaci osoby. V teoretické části se popisuje význam papilárních linií na otiscích prstů, statistické vyhodnocení a především ...
 • Biometrické rozpoznání živosti prstu 

  Váňa, Tomáš
  Tato diplomová práce je zaměřena na biometrické rozpoznání živosti prstu. Teoretická část práce je zaměřena na biometrické systémy využívající k rozpoznání otisk prstu, problematiku stanovení živosti prstu a metody pro ...
 • Biometrie otisku prstu 

  Filla, David
  Tato práce pojednává o biometrii otisku prstu. Popisuje vznik a význam papilárních linií. Dále pojednává o významu a detekci singulárních bodů, pomocí nichž lze zařadit otisk prstů do jedné z klasifikačních tříd. Jejím ...
 • Detekce oblasti otisku prstu v obraze 

  Doležel, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací systému pro detekci oblasti otisku prstu v obraze. Prvním z úkolů bylo zpracování teorie nutné k pochopení problematiky této detekce. Dále pak zhotovení návrhu systému ...
 • Generování onemocnění kůže do syntetických otisků prstů 

  Bárta, Milan
  Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací nástroje, s jehož pomocí je možné simulovat stopy konkrétních onemocnění kůže v umělém otisku prstu. Vybraná onemocnění pro tuto práci jsou bradavice a atopický ekzém. ...
 • Generování projevu kožního onemocnění do syntetických otisků prstů z generátoru Anguli 

  Hytychová, Tereza
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat nástroj pro generování projevů kožních onemocnění do syntetických otisků prstu z generátoru Anguli. Navržené algoritmy jsou schopné vytvářet snímky s projevy bradavic ...
 • Klasifikace otisků prstů 

  Kostiha, Martin
  Automatická identifikace založená na otiscích prstů vyžaduje porovnání otisku prstu s velkým množstvím otisků prstů uložených v databázi. Klasifikace otisků prstů poskytuje důležitý mechanizmus indexování v databázích ...
 • Klasifikátor biometrických obrazových dat 

  Tretter, Zdeněk
  Cílem této práce je navrhnout a implementovat klasifikátor otisků prstů, který klasifikuje otisky prstů na základě typu snímače, ze kterého byly nasnímány. Čtenáři jsou v práci popsány existující typy snímačů otisků prstů ...
 • Mikroelektronické časově-prostorové autentizační techniky 

  Jaroš, David
  Dizertační práce se zabývá využitím informace o poloze uživatele při prověřování uživatelovi identity v prostředí počítačových sítí. S nárůstem mobilních počítačových zařízení v posledních dvou desetiletích se poloha ...
 • Podpora výuky biometrických přístupových systémů 

  Navrátil, Petr
  Tato práce obecně popisuje činnost biometrických přístupových systémů a shrnuje problémy s jejich uplatněním v praxi. Ukazuje také na bezpečnostní rizika těchto systémů. Definuje základní pojmy, se kterými se v této oblasti ...
 • Program pro trénování daktyloskopických expertů 

  Bartoň, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vytvořením uživatelského rozhraní programu pro trénink daktyloskopických expertů. V prvních kapitolách je popsán historický a technický vývoj daktyloskopie. Dále jsou vysvětleny ...
 • Přístupový systém se snímači otisků prstů 

  Tříska, Martin
  Tato práce popisuje kompletní návrh přístupového systému s využitím biometrických dat, aplikovatelného v menších firemních objektech. V první části je krom úvodu do problematiky snímání otisků prstů popsán také výběr ...
 • Rozpoznávání podobnosti otisků prstu 

  Skoupilová, Alena
  Cílem této práce je seznámení s pojmem identifikace obecně a následně s konkrétním pojmem identifikace osob a identifikace otisku prstu. Nastíněn je i pojem biometrie, jakožto klíčový obor pro identifikaci otisků prstu. ...
 • Rozpoznávání podobnosti otisků prstu 

  Skoupilová, Alena
  Cílem této práce je seznámení s pojmem identifikace a biometrie, jež je klíčovým oborem pro identifikaci otisků prstu. Práce také čtenáře seznamuje obecně s principem a druhy počítačového zpracování a počítačové detekce ...
 • Senzory snímání otisků prstů 

  Slezák, Jakub
  Bakalářská práce je zaměřena na možnosti bezprostředního snímání daktyloskopických otisků a jejich využití pro identifikaci osob. Náplní práce je zhodnotit technologie kontaktního a bezkontaktního snímání otisků prstů. V ...