Now showing items 1-8 of 8

 • Dvousouřadnicový NC stůl pro frézovací centra s hydraulickým upínačem 

  Nešpor, Vít
  Tato práce se zabývá teoretickým návrhem NC rotačně sklopného stolu pro frézovací centrum Kovosvit MAS - MCV 754 QUICK. V úvodu je provedena rešerše v oblasti rotačně sklopných stolů, paletizace a rotačních přívodů energií. ...
 • Inovace uzlu obráběcího stroje 

  Vintrová, Andrea
  Bakalářská práce se zabývá inovací otočného stolu pro obráběcí stroj ve společnosti TOS KUŘIM – OS, a.s. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část práce tvoří teoretická východiska bakalářské práce, ve které ...
 • Konstrukce koncového testovacího zařízení elektromagnetu 

  Vlasák, František
  Diplomová práce popisuje návrh jednoúčelového automatu, který slouží k testování základních vlastností proporcionálního elektromagnetu. Návrh je vytvořen ve spolupráci se společností NUVIA a.s. a obsahuje konstrukční řešení ...
 • Návrh robotické buňky pro svařování s více roboty 

  Dvořák, Jaroslav
  Cílem této diplomové práce je navrhnout robotickou buňku se dvěma svařovacími roboty a otočným stolem ve dvou provedeních a provést srovnání různých druhů řízení. U navrhovaných variant zhodnotit možné použití jednotlivých ...
 • Návrh robotického pracoviště pro lepení magnetů na DC motory 

  Kűhnel, Martin
  Předmětem diplomové práce je návrh obecné koncepce pracoviště pro lepení magnetů do DC statorů. Práce obsahuje výběr průmyslových robotů a jejich rozmístění, návrh koncových efektorů pro manipulaci se segmenty a statory, ...
 • Návrh robotického pracoviště pro obsluhu vstřikovacích lisů s následnou montáží a kontrolou 

  Musil, Marek
  Diplomová práce se zabývá návrhem robotického pracoviště pro obsluhu vstřikovacích lisů. Věnuje se návrhu rozmístění dílčích komponent a vyhodnocení nejlepší varianty pomocí multikriteriálního hodnocení. Detailně je věnována ...
 • Otočný stůl pro horizontální vyvrtávačku 

  Obdržálek, Adam
  Diplomová práce řeší návrh otočného stolu o velikosti upínací plochy 2000x2500 mm pro horizontální vyvrtávačku WRF 130 CNC. Dle požadovaných parametrů zadavatelem, firmou Fermat CZ s.r.o., je zpracován návrh pohonu rotační ...
 • Otočný válečkový stůl 

  Christov, Rosen
  Práce obsahuje koncepční návrh otočného válečkového stolu pro změnu směru pohybu europalet. Její součástí jsou možná konstrukční řešení. Návrh hlavních konstrukčních prvků. V závěru práce je model navržené konstrukce a ...