Now showing items 1-1 of 1

  • Dynamika topných ploch a těles včetně regulačních ventilů 

    Bartusek, Jiří
    Tato práce teoreticky charakterizuje otopné plochy, tělesa a regulační ventily. Jsou zde popsány jejich vlastnosti, výhody či nevýhody a rozdělení dle konstrukce. Cílem této práce je stanovit dynamické charakteristiky ...