Now showing items 1-2 of 2

  • Bezdrátový termostat pro řízení kotle 

    Králíček, Martin
    Diplomová práce se zabývá bezdrátovým termostatem pro řízení kotle. Cílem práce je návrh a realizace celého projektu včetně programového vybavení. Systém se skládá ze dvou základních jednotek, hlavní jednotka a měřící a ...
  • Návrh vzduchotechniky a vytápění pro výrobní podnik 

    Černík, Václav
    Tato diplomová práce se zabývá řešením vytápění a vzduchotechniky ve výrobním podniku ELMET, spol. s r.o. V první části práce je řešena rekonstrukce otopné soustavy, která je v době zpracování práce zastaralá a nespolehlivá. ...