Now showing items 1-1 of 1

  • Otevřená platforma mobilního telefonu 

    Malinčík, Ondrej
    Cieľom tejto práce je konštrukcia mobilného telefónu, ktorý sa dá zostaviť z bežne do- stupných súčiastok. Koncept umožňuje kontrolu nad mobilnou komunikáciou v sieti GSM na úrovni AT príkazov. Dôraz je kladený na úsporu ...