Now showing items 1-1 of 1

  • Šíření signálů mobilních komunikačních systémů 

    Julínek, Pavel
    Tato práce popisuje základní princip funkce mobilních komunikačních systémů. Blíže jsou zde popsány systémy GSM, UMTS. Práce se zabývá zejména problematikou ztrát při šíření signálu, které nastávají mezi vysílačem a ...