Now showing items 1-6 of 6

 • Algoritmy pro detekci anomálií v datech z klinických studií a zdravotnických registrů 

  Bondarenko, Maxim
  Daná diplomová práce se zabývá problematikou detekci anomálií v datech z klinických studií a zdravotnických registrů. Cílem práce je provedení literární rešerše problematiky kvality dat ve zdravotnickém výzkumu a realizace ...
 • Algoritmy pro detekci anomálií v datech z klinických studií a zdravotnických registrů 

  Bondarenko, Maxim
  Daná diplomová práce se zabývá problematikou detekci anomálií v datech z klinických studií a zdravotnických registrů. Cílem práce je provedení literární rešerše problematiky kvality dat ve zdravotnickém výzkumu a realizace ...
 • Dolovací modul systému pro dolování z dat na platformě NetBeans 

  Výtvar, Jaromír
  Cílem této diplomové práce je získat přehled o procesu získávání znalostí z databází a analýza dolovacího systému vyvíjeného na FIT VUT v Brně na platformě NetBeans za účelem vytvoření nového dolovacího modulu. Ze získaných ...
 • Knowledge-Aided Non-Homogeneity Detector for Airborne MIMO Radar STAP 

  Wang, T.; Zhao, Y.; Wang, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2017-04)
  The target detection performance decreases in airborne multiple-input multiple-output (MIMO) radar space-time adaptive processing (STAP) when the training samples contaminated by interference-targets (outliers) signals are ...
 • Robust Tensor Analysis with Non-Greedy L1-Norm Maximization 

  Zhao, L.; Jia, W.; Wang, R.; Yu, Q. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2016-04)
  The L1-norm based tensor analysis (TPCA-L1) is recently proposed for dimensionality reduction and feature extraction. However, a greedy strategy was utilized for solving the L1-norm maximization problem, which makes it ...
 • Zavedení a aplikace obecného regresního modelu 

  Hrabec, Pavel
  V práci byl podrobně popsán obecný lineární regresní model, včetně testových statistik pro jednotlivé koeficienty, podmodely, predikce a především testy odlehlých hodnot a pozorování výrazně deformujících model. Byl popsán ...