Now showing items 1-3 of 3

 • 1200 W flyback switching power supply with silicon carbide semiconductors 

  Martiš, J. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  This paper shows how a recent advancement in power semiconductor technology and some improvements can allow the flyback switching power supply to operate effectively at high output powers. The switching frequency can be ...
 • Nízkofrekvenční zesilovač ve třídě D pro aktivní reproduktory 

  Cupák, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem nízkofrekvenčního koncového zesilovače ve třídě D, který do 4 ? zátěže dodá výkon 400 W. Navrhovaný nízkofrekvenční zesilovač je určen pro aktivní reprosoustavu, která se skládá ze ...
 • Vysokofrekvenční a mezifrekvenční obvody krátkovlnné radiostanice 

  Šnajdr, Václav
  Diplomová práce se zabývá studiem, popisem, návrhem a realizací vybraných bloků vícepásmové krátkovlnné radiostanice. Práce se rovněž zaměřuje na koncepci vícepásmových krátkovlnných radiostanic, přičemž důraz je kladen ...