Now showing items 1-2 of 2

  • Matematický popis dynamického výměníku tepla 

    Hvožďa, Jiří
    Tato bakalářská práce se zabývá analýzou dynamického tepelného výměníku se zanedbáním vlivu polohy. Problém je popsán systémem obyčejných diferenciálních rovnic. V souvislosti s tím obsahuje nezbytný teoretický základ ...
  • Moderní technologické prvky pro trubkové výměníky tepla 

    Plánková, Tereza
    Cílem této diplomové práce je seznámení se s moderními technologickými prvky používanými v současnosti u trubkových výměníků tepla se svazkem trubek v plášti v trubkovém a mezitrubkovém prostoru, provedení tepelně-hydraulického ...