Now showing items 1-9 of 9

 • Distanční ochrana využívající digitální vstupní data 

  Wannous, Kinan Hasan Wafaa
  Standard IEC 61850-9-2 definuje přenos vzorkovaných měřených hodnot (sampled measured values, SMV) prostřednictvím sítě Ethernet a využití SMV získaných ze slučovacích jednotek nebo přístrojových transformátorů. Implementace ...
 • Historie elektrických ochran 

  Šafl, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá mapováním vzniku a historie elektrických ochran. Práce při-bližuje, za jakých okolnosti a jak vznikaly nové typy ochran. Vysvětluje a seznamuje s problémy, které se vyskytly při vývoji a provozu ...
 • Historie elektrických ochran 

  Šafl, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá mapováním vzniku a historie elektrických ochran. Práce přibližuje, za jakých okolnosti a jak vznikaly nové typy ochran. Vysvětluje a seznamuje s problémy, které se vyskytly při vývoji a provozu ...
 • Návrh malé vodní elektrárny 

  Kokeš, Petr
  Práce se zabývá komplexním návrhem malé vodní elektrárny v konkrétní lokalitě. V první části se nachází popis lokality, následuje vyhodnocení hydroenergetického potenciálu daného vodního toku, popis řešení vtokového objektu ...
 • Návrh rekonstrukce stávající vstupní rozvodny a kabelové sítě 22 kV v areálu fakultní nemocnice 

  Komárek, Filip
  Táto diplomová práca sa zaoberá areálovou distribučnou sieťou a jednou zo vstupných trafostaníc nemocnice. Prvá časť tejto diplomovej práce rieši návrh novej káblovej siete, jej postupné oživene bez toho, aby došlo k ...
 • Návrh systému chránění distribuční sítě VN 

  Sochor, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem chránění vedení VN a výpočtem spolehlivostních ukazatelů. Nejprve pojednává o možnostech provozu elektrizačních soustav. Následně rozděluje sítě podle uzemnění uzlu transformátoru a jsou ...
 • Projektová dokumentace elektroinstalace pro revitalizaci bytového domu 

  Štangl, Jan
  Tato bakalářská práce se zaobírá problematikou revitalizace zastaralých elektrických rozvodů v domech s ohledem na platné normy. V úvodu teoretické části práce jsou shrnuty aktuální připojovací podmínky firmy E.On k ...
 • Systém chránění s využitím výstupu z elektronického senzorického systému měření proudu a napětí 

  Bajánek, Tomáš
  V súčasnosti dochádza k rozšírenému použitiu alternatívnych technológií merania v elektrických sieťach, medzi ktoré je možné zaradiť prúdové a napäťové senzory. S ich použitím úzko súvisí využitie štandardu IEC 61850-9-2 ...
 • Testování nadproudových ochran pomocí testeru TZ03 

  Vavreczky, Gábor
  Hlavním úkolem této bakalářské práce je otestovat digitální ochranu 7SA610 od firmy Siemens. Cílem práce je seznámit se s nadproudovou funkcí ochrany a provést její testování pomocí sekundárního testeru TZO3. Tato práce k ...