Now showing items 1-10 of 10

 • Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele 

  Vlčková, Kristýna
  Bakalářská práce se zabývá problematikou zajištění a vymáhání pohledávek po splatnosti ve společnosti Tawesco s.r.o.. Teoretická část specifikuje pohledávky, jejich vznik, zajištění a vymáhání z právního, daňového, účetního ...
 • Řízení pohledávek v bance 

  Letovská, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá problematikou řízení pohledávek v obchodní bance. Práce obsahuje teoretickou část, která se zaměřuje na vymezení základních pojmů týkajících se řízení pohledávek. Analytická část se zabývá současnou ...
 • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

  Teplá, Markéta
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku správného řízení pohledávek ve vybrané obchodní korporaci. Jedná se zejména o ty pohledávky, které již mají uplynulou dobu splatnosti. Hlavním cílem je analýza přístupu ...
 • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

  Svobodová, Denisa
  Práce se zabývá problematikou pohledávek v obchodní korporaci s hlavním důrazem na pohledávky po lhůtě splatnosti. Na základě finanční analýzy, rozboru pohledávek a interních směrnic ve společnosti jsou v práci navrhnuta ...
 • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

  Kobelka, Michal
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku pohledávek ve vybrané obchodní korporaci a v návaznosti na provedenou finanční analýzu a detailní analýzu stavu pohledávek navrhuje obchodní korporaci nové, popřípadě upravené ...
 • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

  Oskorip, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou řízení pohledávek ve vybrané obchodní společnosti. Hlavní důraz je kladen na pohledávky po lhůtě splatnosti. Na základě finanční analýzy jsou společnosti navržena opatření ...
 • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

  Bártová, Simona
  Tato bakalářská práce se zabývá řízením pohledávek ve vybrané obchodní korporaci, především pohledávek po splatnosti. Je rozdělena na tři části. V teoretické části jsou popsány důležité pojmy z oblasti pohledávek, v ...
 • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

  Branná, Kateřina
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu řízení pohledávek ve vybrané obchodní korporaci. Je zde kladen důraz především na problematiku pohledávek po lhůtě splatnosti. Na základě výsledků vybraných ukazatelů finanční analýzy ...
 • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

  Kotlánová, Veronika
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku pohledávek z obchodních vztahů ve vybrané obchodní korporaci. Specifikuje dosavadní způsoby řízení pohledávek a v návaznosti na výsledky finančních a dalších specifických analýz ...
 • Softwarové aplikace pro tvorbu a účtování opravných položek k pohledávkám 

  Mahrová, Petra
  Bakalářská práce se zabývá problematikou pohledávek a zaměřuje se především na tvorbu opravných položek k pohledávkám. Cílem bakalářské práce je vytvoření algoritmu tvorby opravných položek k pohledávkám pro zvolenou ...