Now showing items 1-7 of 7

 • Analýza rozdílů mezi směrnou a nabídkovou cenou stavby 

  Pospíšilová, Pavla
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou rozdílů mezi směrnými a nabídkovými cenami. Úvodní část je zaměřena na vysvětlení základních pojmů tohoto tématu, uvedením cenových soustav a skladbou rozpočtů. Praktická část se ...
 • Controlling společnosti Gumárny Zubří, a.s. 

  Šimčíková, Daniela
  Diplomová práce se zaměřuje na controlling společnosti Gumárny Zubří, a.s. Zabývá se analýzou controllingových činností podniku a popisuje používané controllingové nástroje. Na základě analýzy uvádí slabá místa a obsahuje ...
 • Metody plánování a řízení režijních nákladů vybrané komponenty 

  Nováčková, Eva
  Diplomová práce je zaměřena na režijní náklady a kalkulaci vybraného produktu. Jsou zde řešeny hodinové sazby, návrh nové aktualizované kalkulace a kroky vedoucí k této aktualizaci. Zabývá se možnými přínosy a vlivem ...
 • Návrhy na zdokonalení řízení nákladů ve vybraném podniku 

  Klímová, Barbora
  Předmětem diplomové práce jsou náklady konkrétního podniku, jejich sledování a řízení. Teoretická část shrnuje informace, které sloužily jako výchozí zdroje. Tyto poznatky byly aplikovány v praktické části na vybraný podnik. ...
 • Optimalizace ceny stavebního díla 

  Prak, Michal
  Tato práce se bude zabývat optimalizací ceny stavebního díla, kterým je obnova a modernizace bytového domu (především zateplení fasády) ve městě Karviná. K optimalizaci ceny budou využity programy BUILDpower od společnosti ...
 • Režijní náklady ve stavebním podniku 

  Studený, Jaromír
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou režijních nákladů ve stavebním podniku. Teoretická část práce je zaměřena na obecné seznámení s náklady, řízení nákladů a přiblížení problematiky režijních nákladů ve stavebním ...
 • Řízení nákladů v podniku PBS Velká Bíteš, a.s. 

  Hortová, Miluše
  Diplomová práce je zaměřena na manažerské řízení nákladů ve výrobním podniku. Práce se zabývá kalkulací výrobků. Zhodnocuje stávající systém kalkulací a na základě teoretických poznatků pak navrhuje efektivnější řešení. ...