Now showing items 1-16 of 16

 • Jeřáb mostový dvounosníkový 

  Vajmar, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem dvounosníkového mostového jeřábu. Na začátku práce jsou určeny průřezové charakteristiky nosníku a příčníku. Dále jsou vypočítána zatížení působící při provozu jeřábu. Následuje určení ...
 • Jeřábová dráha pro překladiště kontejnerů v Moravském Krumlově 

  Robotka, David
  Práce je zaměřena na návrh a posouzení ocelové nosné konstrukce venkovní jeřábové dráhy pro mostový jeřáb sloužící k manipulaci s kontejnery. Konstrukce je umístěna v Moravském Krumlově. Na jeřábové dráze pojíždí mostový ...
 • Montovaná železobetonová konstrukce výrobní haly s administrativou 

  Sitta, Martin
  Cílem diplomové práce je navrhnout a posoudit vybrané prvky montované železobetonové výrobní haly s administrativou, a to na mezní stav únosnosti dle platných norem. Specifikem výrobní haly je pojízdný mostový jeřáb s ...
 • Mostový dvojnosníkový jeřáb 

  Jašíček, Petr
  V diplomové práci je dle zadání (návrh a posouzení základních nosných prvků jeřábu, návrh a výpočet pohonů pojezdu mostu a kočky včetně příslušných výkresů) vypracovány úplně. Posouzení základních nosných prvků jeřábu je ...
 • Mostový jeřáb - návrh jeřábové kočky 

  Brzobohatý, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem zdvihového mechanismu kočky mostového jeřábu o nosnosti 200 t. Hlavním cílem práce jsou návrhy a výpočty vybraných součástí mechanismu zdvihu a součástí se zdvihem bezprostředně souvisejících. ...
 • Návrh laboratorního modelu mostového jeřábu 

  Šponar, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem laboratorního modelu mostového jeřábu, který bude dále využíván na ÚADI k identifikaci silových účinků a k verifikaci řídících algoritmů automatizovaného jeřábu. Náplní této diplomové ...
 • Návrh zefektivnění vnitropodnikové dopravy ve společnosti Stone4you e.U 

  Petýrek, Robin
  Bakalářská práce se zaměřuje na zefektivnění manipulace s materiálem v rámci vnitropodnikové dopravy ve společnosti Stone4you e.U. Na začátku se obecně zabývá vnitropodnikovou dopravou a manipulací s materiálem. Dále pak ...
 • Ocelová konstrukce průmyslové haly 

  Pavlas-Jirásek, Václav
  Práce se zabývá návrhem nosné ocelové konstrukce průmyslové haly se dvěma mostovými jeřáby. Půdorysné rozměry haly jsou 24 × 60 m, výška je 16 m. Konstrukce je tvořena symetrickými příčnými vazbami se sedlovými příhradovými ...
 • Ocelová konstrukce výrobní haly 

  Ivánek, Robert
  Předmětem práce je návrh, posouzení a porovnání dvou variant ocelové konstrukce výrobní haly s mostovým jeřábem o nosnosti 25t. Byla zpracována varianta rámové konstrukce a konstrukce s příhradovým vazníkem. Půdorysné ...
 • Pojezdový mechanismus jeřábové kočky nosnost 25 t 

  Bartušek, Filip
  Bakalářská práce se zabývá návrhem pojezdového mechanismu kočky dílenského mostového jeřábu o jmenovité nosnosti 25 000 kg. Práce obsahuje vypracovanou jednu konkrétní variantu mechanismu pojezdu, jedná se o elektrický ...
 • Pomocná jeřábová kočka 10000 kg 

  Milichovský, Karel
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem pomocné jeřábové kočky s nosností 10t. Jeřábová kočka se pohybuje po venkovní dráze šrotiště. Cílem této práce je výpočet a vlastní návrh zdvihového a pojezdového ústrojí, pevnostní ...
 • Posouzení existující konstrukce 

  Pospíšilová, Lenka
  Cílem tohoto dokumentu je posouzení existující železobetonové skeletové konstrukce jednopodlažní haly. V této práci je postupně proveden statický výpočet a posouzení jednotlivých nosných prvků železobetonové konstrukce. ...
 • Průmyslová hala s administrativním objektem 

  Ceh, Ondřej
  Práce se zabývá návrhem a posouzením ocelové konstrukce dvoulodní průmyslové haly s administrativním objektem ve městě Brno. Pro průmyslovou halu se sedlovou střechou o půdorysných rozměrech 60x74 m jsou zpracovány 3 ...
 • Výpočty jeřábových lan 

  Fiala, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá výpočtem ocelových lan jeřábů. Konkrétně se jedná o výpočet lan mostového jeřábu vyráběného společností KRÁLOVOPOLSKÁ a.s. o nosnosti do 25 000 kg, který je umístěn v hale ocelárny. Dále je ...
 • Zdvihový mechanismus jeřábu 8 t 

  Marek, Vlastimil
  Náplní této bakalářské práce je návrh zdvihového mechanismu dílenského mostového jeřábu o nosnosti 8 000 kg. Práce obsahuje rešerši v současnosti vyráběných jeřábových koček, podrobný výpočet zdvihového mechanismu a dále ...
 • Zdvihový mechanismus mostového jeřábu 

  Vydra, Tomáš
  Práce se zabývá návrhem zdvihového mechanismu mostového jeřábu s nosností 12 500 kg. V úvodní části práce je uvedena kritická rešerše rozdílných koncepcí, jejíž výstupem je vzájemné porovnání a výběr vhodného koncepčního ...