Now showing items 1-10 of 10

 • Chránění venkovních vedení před klimatickými vlivy 

  Sýkora, Martin
  Na venkovní vedení působí dodatečným zatížením vítr a námraza. Ty mohou být nepříznivým faktorem pro venkovní vedení elektrické energie. Tato bakalářská práce se zabývá jednotlivými klimatickými jevy a rozebírá možnosti ...
 • Dimenzování kotevních úseků venkovních vedení vn 

  Křepela, Pavel
  K distribuci elektrické energie v hladině vysokého napětí se v převážně většině využívá v České republice nadzemních vedení. Tato diplomová práce se věnuje teoretickým a praktickým poznatkům s projekcí a výstavbou těchto ...
 • Dynamické zatěžování venkovních vedení 

  Šimák, Josef
  Bakalářská práce je zaměřena na představení zařízení a principů při dynamickém proudovém zatěžování vedení. Jednotlivé metody jsou představeny a popsány se zaměřením na systémy online monitorování. Dále je proveden výpočet ...
 • Komplexní návrh úseku venkovního vedení přenosové soustavy 

  Reiskup, Filip
  Práce se zabývá návrhem úseku venkovního vedení přenosové soustavy umístěného v lokalitách se specifickými atmosférickými podmínkami. V práci je detailněji popsána elektrizační síť v České republice a jsou uvedeny rozdíly ...
 • Měření elektrických veličin v distribučních sítích 22 kV a 0,4 kV s disperzními zdroji 

  Kolacia, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá monitorováním sítí VN a NN s přítomnou distribuovanou výrobou. Monitorováním je myšleno měření napětí a výkonových toků s následným přeposíláním příslušných dat do řídicího systému. První ...
 • Návrh a optimalizace laboratorních modelů VVN 

  Kočí, Zbyněk
  Bakalářská práce se zaměřuje na provozování distribuční soustavy v české republice a používání nových typů kabelů ve světě. Popisuje vlastnosti, rozdělení a použití venkovního vedení a kabelového vedení. Práce se dále ...
 • Návrh a optimalizace laboratorních modelů VVN 

  Kočí, Zbyněk
  Bakalářská práce se zaměřuje na provozování distribuční soustavy v české republice a používání nových typů kabelů ve světě. Popisuje vlastnosti, rozdělení a použití venkovního vedení a kabelového vedení. Práce se dále ...
 • Přeizolace vedení 110 kV 

  Krejčí, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá přeizolazí vedení 110 kV. Cílem práce je navrhnout nové izolátorové závěsy. První, teoretická část práce, se věnuje izolátorům jejich vývoji, dělení a možnostem použití. Jsou uvedené různé materiály, ...
 • Systémy proti námraze trolejových vedení 

  Jaroš, David
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou ochrany trolejových vedení před vznikem námrazy se zaměřením na chemické ošetření. Úvodní část práce je věnována popisu trolejového vedení a námrazy. Další části uvádí metody ...
 • Vícevodičový model komunikace po venkovním elektrickém vedení 

  Franek, Lešek
  PLC, tedy komunikace po elektrickém vedení, není žádnou novinkou. Je známa již řadu let. Nikdy se ovšem nedokázala prosadit v masovém měřítku. Existovaly pouze ojedinělé aplikace, jako například v Československu používané ...