Now showing items 1-2 of 2

  • Ovládání PC pomocí očí 

    Neuwirth, Tomáš
    Předkládaná diplomová práce se zabývá vyhodnocením pozice duhovky vzhledem k očnímu okolí pro využití k ovládání počítače. Vytvořená aplikace pracuje v reálném čase, přičemž snímky jsou pořizovány pomocí běžné webové kamery ...
  • Rozpoznání gest ruky v obrazu 

    Mráz, Stanislav
    Tato diplomová práce se zabývá rozpoznáváním jednoduchých statických gest ruky za účelem ovládání počítače. Úvodní část práce je věnována teoretickému přehledu metod používaných pro nalezení ruky v obraze. Dále pak jsou ...