Now showing items 1-1 of 1

  • Systém domovního vytápění s hybridní komunikací 

    Ambrož, Milan
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem systému domovního vytápění s hybridní komunikací pro řízení vytápění především rodinných domů. Celek je připraven především pro práci s akumulační nádobou a více zdroji tepla.