Now showing items 1-1 of 1

  • Ovládání počítače gesty 

    Chaloupka, Jan
    Tato bakalářská práce pojednává o návrhu a implementaci jednoduchého rozhraní pro rozpoznávání gest rukou. Rozhraní slouží jako rozšíření aktuálních ovládacích prvků. Pro segmentaci gest je použit model barvy kůže, pro ...