Now showing items 1-5 of 5

 • Automatizace děličky TOS DU 250 

  Sobotka, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi automatizace děličky TOS DU 250. Cílem je navrhnout cenově dostupné řízení, s přesným snímáním polohy a brzdění pohybu vřetene děličky. Ovládání děličky je řešeno ovládacím panelem, ...
 • Elektronická informační tabule LCD 

  Chmelař, Petr
  Tato práce se zabývá průzkumem trhu s informačními tabulemi a kiosky a následným návrhem koncepce nového systému, jeho hardwarové části a softwarového vybavení. Cílem této práce je na základě průzkumu trhu vytvořit koncept ...
 • Optimalizace provozu indukční pece ve slévárně Vsetín 

  Trachta, Jiří
  Cílem této práce je optimalizace provozu indukční pece ve slévárně společnosti PROMET FOUNDRY a.s. V této slévárně jsou instalovány dvě indukční tavící pece o shodné konstrukci, které mohou pracovat buď v režimu tavení, ...
 • Ovládací panel pro řízení algoritmů zpracování signálů na signálovém procesoru 

  Šiška, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá návhrem univerzálního protokolu pro přenos parametrů algoritmů zpracování signálů. Praktická část práce popisuje realizaci ovládacího panelu s jednočipovým mikroprocesorem AVR z rodiny ATmega, ...
 • Školící přípravek pro motorový kontrolér UMC100 

  Janáček, Martin
  Bakalářská práce pojednává o motorovém kontroléru UMC100-FBP společnosti ABB s.r.o., kdy jsou představeny možnosti využití této technologie pro chod trojfázového asynchronního motoru. Pro demonstraci je navržena, vyrobena ...