Now showing items 1-6 of 6

 • Čištění ovzduší od jemných částic 

  Knebl, Viktor
  Znečištění ovzduší, vody či půdy, je v současné době velkým problémem, kterému musí společnost čelit. Ať už se jedná o produkci velkého množství skleníkových plynů, či kontaminaci půdy a vody různými chemikáliemi. Tato ...
 • Iontová pole různého druhu a způsoby jejich měření 

  Gubani, Ondřej
  Ve vzduchu jsou kladně a záporně nabité ionty s rozdílnou pohyblivostí a velikostí. Je znám léčebný účinek negativních iontů s vysokou pohyblivostí. Vysoká koncentrace záporných iontů se vyskytuje ve speleoterapeutických ...
 • Koncentrace pevných částic v ovzduší vybraných lokalit města Brna a jejich zdravotní rizika 

  Bulejko, Pavel
  Tato práce se zabývá znečištěním ovzduší pevnými prachovými částicemi v lokalitách města Brna. V teoretické části je pojednáno o možných zdrojích prachových částic, o chemickém složení a velikostní klasifikaci polétavých ...
 • Vliv intenzity dopravy a meteorologických podmínek na znečištění ovzduší 

  Vojtěchová, Ivana
  Nesporný vliv na kvalitu ovzduší má i doprava, jejíž intenzita rok od roku narůstá. Řešení uvedené problematiky bude zaměřeno především na lokality zatížené dopravou ve městech. Zde bude hodnocen příspěvek dopravy ke ...
 • Vliv polymerů na snížení prašnosti 

  Šubrt, Michal
  Předložená bakalářská práce řeší problematiku snížení hrubých emisí do okolního prostředí. Za tímto účelem bude ověřen specifický typ polymerní sloučeniny kanadské provenience. Cílem bakalářské práce bude rovněž vytipovat ...
 • Využití Energy Harvesting 

  Dobrovolná, Terezie
  Bakalářská práce se zabývá využitím Energy Harvestingu. Obsahuje návrhy pro zisk elektrické energie z alternativních zdrojů nacházející se uvnitř laminárního boxu jako je světlo, teplo či vibrace. Elektrická energie je ...