Now showing items 1-2 of 2

  • Možnosti financování pořízení dlouhodobého majetku 

    Mališková, Pavla
    Diplomová práce je zaměřena na výběr vhodné formy financování pořízení dlouhodobého majetku. Teoretická část obsahuje charakteristiku dlouhodobého majetku, základních ukazatelů finanční analýzy a možných způsobů financování. ...
  • Možnosti financování pořízení dlouhodobého majetku 

    Pelánová, Jana
    Diplomová práce je zaměřena na problematiku financování dlouhodobého majetku. Teoretická část obsahuje charakteristiku a členění dlouhodobého majetku. Stěžejní část tvoří objasnění podstaty způsobů financování dlouhodobého ...