Now showing items 1-1 of 1

  • Kritická analýza proveditelnosti developerského projektu 

    Chára, Martin
    Diplomová práce se zabývá problematikou developerských projektů. Součástí této práce je popis developerské činnosti a rizik, která s sebou přináší. Největší pozornost je věnována oblasti ohodnocení budoucích výnosů z prodeje ...